Typy skiel

IGLASS – štandardné izolačné sklá

Štandardné izolačné sklo je zostavené z dvoch alebo troch tabulí plaveného skla float o hrúbke 3-10 mm so vzduchovou dutinou medzi sklami 6-24 mm. Plochu izolačného skla je možné opticky rozdeliť okrasnou mriežkou umiestnenou v dutine.

Tepelnoizolačná schopnosť výrobku je vyjadrená hodnotou súčiniteľa prechodu tepla Ug (W.m-2.K-1). V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňuje izolačné dvojsklo zníženie tepelných strát o 40-50 %. Ak je požadovaná vysoká svetelná priepustnosť a zároveň sa má obmedziť priehľadnosť, je možné použiť do zloženia izolačného skla ornamentové sklo. Tvary izolačných skiel môžu byť pravidelné aj nepravidelné.

Na začiatok

SOLARGLASS – protislnečné sklá

SOLARGLASS – protislnečné sklá

So vzrastajúcou plochou sklenenej výplne stúpa presvetlenie a preteplenie interiérov vplyvom slnečného žiarenia, čo z hľadiska pohody v prostredí môže pôsobiť do istej miery nepriaznivo. S týmito nežiadúcimi javmi sa vyrovnajú špeciálne izolačné sklá.

Ak nahradíme v štandardnom izolačnom skle vonkajšiu číru tabuľu sklom s reflexnou absorbčnou charakteristikou, odbúrajú sa nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia

Existuje široká paleta protislnečných izolačných skiel rozdelených do troch skupín:

  1. Sklá s absorbčnou charakteristikou, to sú sklá farbené v hmote (planibel, parsol) vo farbách bronz, zelená, šedá, modrá.
  2. Sklá s reflexnou a absorbčnou charakteristikou (stoptol, antelio) vo farbách číra, bronz, zelená, šedá, modrá. Reflexné účinky môžeme regulovať orientáciou vrstvy oxidu kovu na skle. Reflexné účinky sú výraznejšie pri orientácii vrstvy k dopadajúcemu žiareniu. Pokiaľ je vrstva orientovaná do dutiny izolačného skla, zníži sa podstatne hodnota reflexie.
  3. Reflexné sklá so zvýšenou tepelnou izoláciou (stopray) zaisťujú ochranu pred nežiadúcim vstupom slnečnej energie a zároveň výrazne zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti dvojskla. Hodnota súčiniteľ prechodu tepla Ug < 1,3. Vrstva vzácneho kovu na povrchu skla musí byť orientovaná vždy smerom do dutiny, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Na začiatok

THERMOGLASS – tepelnoizolačné sklá

THERMOGLASS - tepelnoizolačné sklá

Tepelnoizolačné sklá znižujú v porovnaní so štandardnými izolačnými sklami tepelné straty. Ak nahradíme u štandardného skla vnútornú tabuľu sklom s nízkou emisivitou (na povrchu skla nanesená špeciálna vrstva kovu), podarí sa výrazne znížiť hodnotu prechodu tepla. Ďalšie zníženie tejto hodnoty možno dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Tieto izolačné sklá sa vyznačujú ešte ďalším zaujímavým efektom. Vysoká priepustnosť vo viditeľnej oblasti slnečného spektra dovoľuje pomerne vysoký prestup slnečnej energie do miestnosti, kde sa svetelné žiarenie mení na tepelné, ktoré je vrstvičkou oxidu kovu nanesenou na vnútornom skle odrážaná späť do miestnosti. Týmto sa zvyšujú tepelné zisky v chladnejšom období.

Aby sa docielilo viac funkčných a estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, možno vonkajšie číre sklo nahradiť sklami protislnečnými alebo bezpečnostnými.

Na začiatok

SONORGLASS – zvukovoizolačné sklá

SONORGLASS - zvukovoizolačné sklá

Zvukovoizolačné sklá sú špeciálne izolačné sklá, ktoré znižujú vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interíeru. z hľadiska akustických vlastností sklenených výplní je najčastejšie používanou veličinou index zvukovej nepriezvučnosti Rw vyjadrený v jednotkách dB. Index Rw určuje izolačnú schopnosť prvku proti zvuku šíriacemu sa vzduchom. Zvukovoizolačné sklá sa používajú na zasklievanie objektov v blízkosti diaľnic, letísk, križovatiek a pod.

Zvukovoizolačných vlastností sa u dvojskiel dosiahne niekoľkými spôsobmi:

  1. izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklenených tabulí
  2. plnením ťažkým plynom
  3. rozšírenou dutinou medzi sklami
  4. použitím vrstveného skla nalievaného živicou
  5. použitím vrstveného skla so špeciálnou zvukovoizolačnou fóliou

Zvukovo izolačné sklá, ktoré majú v skladbe vrstvené sklo, môžu slúžiť ako bezpečnostné.

Na začiatok

SECURGLASS – bezpečnostné izolačné sklá

SECURGLASS - bezpečnostné izolačné sklá

Bezpečnostné izolačné sklá získame, ak nahradíme jednoduché sklo vrstveným sklom, kaleným sklom, drôtosklom alebo použitím bezpečnostnej kovovej mriežky.

Kombinácia s vrstveným sklom:

Vrstvené sklo znižuje riziko poranenia osôb, lebo úlomky skla pri deštrukcii ostávajú na plastovej fólii. Vrstvené sklá zabezpečujú ochranu proti vlámaniu, prestreleniu.

Kombinácia s kaleným sklom:

Kalené sklo je viacnásobne pevnejšie ako bežné sklo tej istej hrúbky. Používa sa pri zvýšenom veternom zaťažení a tepelnom namáhaní. pri deštrukcii kaleného skla vznikajú neostré úlomky.

Kombinácia so sklom s drôtenou vložkou:

Celistvosť skla sa zachová pri mechanickom namáhaní aj pôsobením ohňa.

Kombinácia s bezpečnostnou kovovou mriežkou:

Kovová mriežka je umiestnená medzi tabuľami skla a má bezpečnostnú aj okrasnú funkciu.

Na začiatok

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce