Pracovné miesta

Prijmeme do pracovného pomeru operátora sklárskej výroby.
Ďaľšie informácie získate na personálnom oddelení našej firmy: 053/4713612

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce