Realizácia projektov

Sociálna Implementačná Agentúra Zamestnanosť a sociálna inklúzia Európsky sociálny font

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Spoločnosť IGLASS, spol. s r.o. Markušovce od augusta 2010 implementuje aktivity projektu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Zamestnanci spoločnosti majú za sebou prvé vzdelávacie hodiny aktivít, zameraných na prekonávanie jazykovej bariéry /anglický a nemecký jazyk/. Vďaka zvýšenému pracovnému nasadeniu sa podarilo zaviesť do ostrej prevádzky nový informačný systém. Práca s ním je aj v súčasnosti pod kontrolou tímu školiacich odborníkov. V projekte sú taktiež zahrnuté školenia na zvládnutie stresu, zvyšovanie manažérskych zručností.

Školenie – aktivita č. 1 - kurz NJ - intenzívne kurzy + obchodná a technická nemčina
Školenie – aktivita č. 1 – kurz NJ – intenzívne kurzy + obchodná a technická nemčina

Školenie – aktivita č. 2 - kurz A J - intenzívne kurzy+ obchodná a technická angličtina
Školenie – aktivita č. 2 – kurz A J – intenzívne kurzy+ obchodná a technická angličtina

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce