O spoločnosti

Politika kvality spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Spoločnosť IGLASS vznikla v roku 1993 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej hlavným zameraním je stavebná výroba a výroba izolačných skiel.Patrí dlhodobo k stabilným a spoľahlivým partnerom v oblasti investičnej výstavby. Realizuje stavebné práce hlavne na území Slovenska a dosiahnuté výsledky, profesionalita a používanie nových technológií ju zaraďujú k moderným stavebným spoločnostiam schopným plniť náročné požiadavky stavebného trhu.

Samotná stavebná výroba je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb, a spoločnosť pri jej komplexnej realizácii vystupuje ako generálny dodávateľ stavieb.

Výroba tepelno-izolačných a špeciálnych skiel sa neustálou modernizáciou technológie výroby udržiava na kvalitatívnej špičke, čoho dôkazom je aj každoročné zvyšovanie objemu výroby a uspokojovanie čoraz širšieho okruhu zákazníkov. Spoločnosť sa v tomto smere zaraďuje medzi popredných výrobcov na Slovensku.

 

ig-eu
pvai
Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Spoločnosť IGLASS spol. s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-I339), s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti zavedením nových zariadení do výrobného procesu.

 

Názov projektu

Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.

Webové sídlo OP

www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

ensk

Aktuality

Kontakt

IGLASS spol. s r. o.
Michalská 63/37,
053 21 Markušovce